ServeisSensibilització i formació

Sensibilització i formació sobre finançament per valoritzar el coneixement i les tecnologies universitàries, protecció de la tecnologia i creació d’empreses.

Promoció

Promoció de la protecció de les tecnologies generades a la universitat (propietat industrial i intel·lectual), gestió dels processos de protecció i suport en la comercialització.

Suport

Suport en l’anàlisi inicial de la viabilitat de la idea de negoci, assessorament en l’elaboració del pla d’empresa i cerca de finançament. Acompanyament durant el procés d’incubació en vivers.