L'ACUP presenta l'Informe d'Indicadors de Recerca i Innovació 2015


Informe ACUP

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana. L’Informe d’Indicadors de Recerca i Innovació 2015 elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que s’ha presentat avui a l'edifici històric de la UB, revela que l’impacte de les publicacions de les universitats públiques catalanes és un 33% superior a la mitjana mundial.

L’informe analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement i esdevé una eina per a la quantificació i l’estudi de l’evolució del nostre sistema, alhora que representa un exercici de transparència i retiment de comptes. Així mateix inclou un monogràfic dedicat a l’emprenedoria universitària. La presentació ha anat a càrrec del president de l'ACUP i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Fossas, acompanyat pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho, i presidit per Josep. M. Martorell, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Aquest informe palesa, com ho han fet els informes anteriors, que, quant a producció i a nivell d’eficiència, el sistema català de recerca i innovació té un gran potencial, malgrat els continuats descensos en la inversió en R+D. En el període 2009-2013, els fons competitius i no competitius de les universitats i els ens vinculats han patit un descens significatiu. Amb l’avançament de dades del 2014 es veu un canvi de tendència a l’alça respecte el finançament públic de la recerca i conseqüentment en la captació de fons competitius.

L’Informe evidencia descensos en les dades de patents i empreses derivades, tot i que encara no es tenen les del 2014. En les conclusions de l’informe de 2014 l’ACUP es fixava com a objectiu que les universitats públiques catalanes “s’apropessin més a la societat per tal de treballar conjuntament per incentivar la societat a ser més innovadora”. El present informe conclou que caldrà redoblar els esforços en aquest sentit si es vol que el sistema català de recerca, i especialment les seves universitats, tinguin la innovació com una prioritat per a transformar la societat i l'economia del país.

Consulteu la notícia.