Dietary Molecular Diagnostics SL, spin-off de la UdL que ofereix solucions nutricionals personalitzades


Nutren

Dietary Molecular Diagnostics SL (DMD) és una spin-off de la Universitat de Lleida, recentment constituïda i que ha estat iniciativa del Centre Nutren de la UdL, el qual forma part de TECNIO, xarxa impulsada per ACCIÓ que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l'excel·lència a Catalunya.

Aquesta empresa de nova creació ofereix recomanacions nutricionals personalitzades tenint en compte els factors genètics, metabòlics i dietètics que predisposen l'estat nutricional i de salut del pacient.

Dietary Molecular Diagnostics està pensada per a nutricionistes, metges, endocrins o farmacèutics, entre altres, perquè puguin oferir el servei als seus pacients i així mantenir i/o millorar les condicions de salut d'aquests.

La Unitat de Valorització de la UdL (Trampolí Tecnològic), ha donat suport i ha acompanyat el projecte durant tot el desenvolupament.