Augmenten les sol·licituds de títols de Propietat Industrial


Propiedad industrial

La Propietat Industrial és un dels elements essencials d'influència en l'impuls de la tecnologia, el desenvolupament i la innovació. Per aquesta raó el número i la tendència de les sol·licituds de patents, marques i dissenys són indicadors molt fiables de l'esforç de modernització i competitivitat de l'economia del país.

En aquest sentit, l'any 2013 ha suposat la recuperació en les sol·licituds de la majoria de títols, marcant rècords històrics en algunes de les modalitats. És així en el cas dels models d'utilitat, on el percentatge de creixement interanual ha estat el major des de l'any 2000, un 4,61%. No obstant, les patents nacionals han patit un descens del 6,78%, en certa mesura aquest podria veure's compensat amb el major increment de patents d'origen espanyol presentades a l'Oficina Europea de Patents.

També els dissenys industrials han obtingut la millor dada de creixement des de la posada en marxa de la Llei de Dissenys de 2003, un 14,27%.

Per comunitats autònomes, les sol·licituds de protecció de les invencions tècniques, bé sigui per patent o per model d'utilitat, és liderada per Catalunya (558 patents/587 models d'utilitat), seguida de Madrid (552/451) i Andalusia (468/299).

Els increments més significatius s'han produït en la Regió de Múrcia en el cas de patents i en Illes Balears en el cas dels models d'utilitat.

Madrid lidera les sol·licituds de dissenys industrials, seguida de la Comunitat Valenciana i Catalunya, sent Cantabria la Comunitat Autònoma que experimenta un creixement més destacat.

Consulteu més informació.