Març 2013Concurs d'Innovació de l'Oficina Europea de Patents

EPO

L'Oficina Europea de Patents (EPO), en el marc de la celebració del seu 40è aniversari ha convocat el Concurs d'Innovació. Aquesta convocatòria té com a objectiu donar l'oportunitat d'explorar gran riquesa en documentació de patents disponible als estudiants dels països membres.

Els interessats hauran de presentar un projecte de recerca d’interès potencial per a la futura R+D+i.

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és l’encarregada de seleccionar un projecte candidat per a cada camp de la tècnica.

Presentació de candidatures a l'OEPM abans del 8 de març de 2013.

Consulteu més informació.Nova línia de finançament del CDTI per a projectes tecnològics innovadors

CDTI

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha llançat la Línia Directa d'Innovació per finançar, mitjançant préstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%, projectes que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les empreses i els processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats. Els projectes hauran de tenir una durada màxima de 18 mesos.

El pressupost mínim finançable és de 175.000 euros i l'import del finançament podrà arribar fins al 85% en funció de l'impacte del projecte. El finançament màxim per empresa i any està condicionat a la normativa que estableix el règim de minimis de la Comissió Europea. Les empreses sol•licitants també es podran acollir a una bestreta del 25%, amb un límit de 300.000 euros, sobre el crèdit concedit.

Totes les inversions i despeses han de ser posteriors a la data de presentació de cada proposta.

Consulteu més informació en el web del CDTI.