Nova línia de finançament del CDTI per a projectes tecnològics innovadors


CDTI

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha llançat la Línia Directa d'Innovació per finançar, mitjançant préstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%, projectes que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les empreses i els processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats. Els projectes hauran de tenir una durada màxima de 18 mesos.

El pressupost mínim finançable és de 175.000 euros i l'import del finançament podrà arribar fins al 85% en funció de l'impacte del projecte. El finançament màxim per empresa i any està condicionat a la normativa que estableix el règim de minimis de la Comissió Europea. Les empreses sol•licitants també es podran acollir a una bestreta del 25%, amb un límit de 300.000 euros, sobre el crèdit concedit.

Totes les inversions i despeses han de ser posteriors a la data de presentació de cada proposta.

Consulteu més informació en el web del CDTI.