Programes de suportPrograma MAP D'ACCIÓ-EADA

El MAP Market Assessment Program és un programa gratuït d'assessorament i suport a la innovació la missió del qual és portar al mercat projectes d'investigació destinats a la creació -o que ja ho han fet- de noves empreses de base tecnològica (EBT), aquelles que utilitzen la ciència i la tecnologia com a base i barrera d'entrada que preservi la seva competitivitat i les diferenciï de la resta.

A qui va dirigit?
- Investigadors i professionals de recerca de centres públics i privats i hospitals, emprenedors de l'àmbit de la ciència i la tecnologia amb un prototip funcional i que vulguin crear una empresa de base tecnològica o que l'hagin creat (màxim 3 anys des de la constitució), els models de negoci estiguin encara per validar o hagin de delimitar un mercat d'interès i evolucionar amb el test del mercat.
- Empreses ja constituïdes i interessades a crear noves línies de negoci de base tecnològica com a spin-out de les seves àrees d'investigació.

Consulta més informació.

Convocatòria: Tancada

Programa EMPENTA

Programa d’acceleració i incubació d’un any de duració, totalment gratuït i finançat per ACCIÓ i l’Ajuntament de Sant Cugat. A través d’una metodologia oberta i flexible, s’adapta el programa a la situació de cada start-up, oferint-te el seguiment de mentors experts amb l’objectiu de consolidar el teu projecte cap a l’èxit al mercat.
La novetat més important del programa EMPENTA d'aquest any és la involucració dels estudiants del Màster de Finances d'ESADE en l'acompanyament de les Startups d'abril a octubre, ajudant-les a fer el Business Plan de l’empresa, balanços, comptes de pèrdues i guanys, flux de caixa , etc.

A qui va dirigit?
Està dirigit a noves start-ups de base tecnològica i/o innovadores que es troben en fases inicials.

Consulta més informació.

Convocatòria: Tancada

Programa TEA D'ACCIÓ-IESE

Programa d'acompanyament finançat per ACCIÓ i impartit per l'IESE Business School que vol ajudar a les Empreses de Base Tecnològica en fase d'entrada al mercat a desenvolupar i desplegar un Pla estratègic de creixement. El programa treballa sobre tres àrees clau dels projectes empresarials, que influeixen directament en els seus avantatges competitius, el posicionament al mercat i les estratègies d'expansió: gestió del creixement, atractiu i potencial de creixement del projecte i actitud de l'equip directiu.

A qui va dirigit?
A Empreses de Base Tecnològica en fase d'entrada al mercat i amb un alt potencial de creixement.

Consulta més informació.

Convocatòria: Tancada