Vies de finançamentvies de finançament

FFF (Friends, Fools and Family)

Quan s’inicia una nova empresa, una de les principals fonts de finançament sorgeix del cercle familiar i d’amistats dels emprenedors, ja que, els inversors professionals no invertiran fàcilment en un estadi tan embrionari.

Tot això queda perfectament reflectit en l’expressió anglosaxona “Friends, Fools and Family” (FFF). Les persones més properes als emprenedors solen ser les que, per lligams emocionals, d’amistat o confiança, estan disposats a donar suport econòmic al projecte.

MICROBANK

Línia de finançament per a projectes empresarials a través de microcrèdits, amb l'objectiu de potenciar l'autoocupació. MicroBank durà a terme una inversió creditícia anual de fins a un milió d'euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits socials d'un import màxim de 15.000 euros i microcrèdits financers, de fins a 25.000 euros. El termini per retornar aquests préstecs és de cinc anys, amb un interès d'entre el 7 i el 7,5%.

Els projectes hauran de comptar amb un pla d'empresa i el corresponent informe favorable de viabilitat elaborat per la Universitat de Lleida, que MicroBank analitzarà abans d'aprovar la petició.

> més informació

STARTUP CAPITAL - ACCIÓ

Línia d’ajuts directes de fins a 75.000€ per a startups tecnològiques emergents que necessiten finançament per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per arribar al mercat.

> més informació

LÍNIA MICROCRÈDITS

L'Institut Català de Finances ofereix aquestes operacions de préstec adreçades a fomentar la creació d'empreses i l'ocupació, facilitant els recursos i l'accés al finançament a les petites empreses i els emprenedors.

Els beneficiaris són emprenedors que facin inversions a Catalunya, ja siguin autònoms, micros o petites empreses.

> més informació

Línia ENISA Jóvenes Emprendedores

Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

> més informació

Línia ENISA Emprendedores

Dirigida a recolzar les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat.

> més informació

Línia ENISA Crecimiento

Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades en expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

> més informació

Ajudes NEOTEC - CDTI

NEOTEC és una iniciativa del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) del Ministeri d'Economia i Competitivitat que té com a objectiu recolzar la creació i la consolidació de noves empreses de base tecnològica a Espanya.

NEOTEC fomenta la generació de projectes empresarials tecnològics i en recolza la seva transformació en empreses professionals, viables i amb perspectives de creixement.

> més informació

Programa INNVIERTE - CDTI

Programa que pretén promoure la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital risc en empreses de base tecnològica o innovadores.

> més informació

NEOTEC Capital Risc - CDTI

Programa innovador que contribueix a crear un sector espanyol sòlid de capital risc tecnològic especialitzat en etapes primerenques.

> més informació

PROGRAMA ICEX NEXT

Està dirigit a pimes espanyoles que desitgin internacionalitzar el seu neoci i/o consolidar la seva presència en l'exterior. Es pot adaptar a les spin-offs tecnològiques, amb especial atenció a les d'origen universitari o d'un centre de recerca.

Ofereix assessorament personalitzat expert i suport econòmic.

> més informació

Caixa Capital Micro i Caixa Capital Micro II

Caixa Capital Micro i Caixa Capital Micro II són instruments de micro capital risc, que inverteixen en els fons propis de les companyies a través de préstecs participatius de fins a 100.000€, amb una opció temporal de capitalització. L’objectiu d’aquests instruments es acompanyar temporalment als projectes en el seu procés de desenvolupament, observant des de dins si tenen un veritable potencial de creixement.

> més informació

Caixa Capital Biomed i Caixa Innvierte BioMed II

Caixa Capital Biomed i Caixa Innvierte BioMed II donen suport a empreses innovadores en el sector salut, en els àmbits de tecnologia mèdica, noves teràpias, diagnòstic i serveis. Compten amb un capital de 17 i 35 milions d'euros respectivament.

> més informació

Caixa Capital TIC i Caixa Capital TIC II

Caixa Capital TIC i Caixa Capital TIC II inverteixen en l’àmbit de les tecnologies digitals, que inclou: telecomunicacions, software, internet i comerç electrònic, entreteniment i media i desenvolupament de jocs.

Caixa Capital TIC i Caixa Capital TIC II són societats de capital risc amb un capital total compromès de 20 i 35 milions d’euros.

> més informació

Caixa Innvierte Start

Aquesta línia està orientada a startup que presenten una tecnologia disruptiva, de cicle de maduració llarg i originades principalment en universitats i centres de recerca de referència. La biotecnologia és un dels àmbits principals, així com la fotònica i la nanotecnologia, entre d'altres. Aquest fons s'ha constituït amb una dotació de 20 milions d'euros.

> més informació

BANC (Business Angels Network Catalunya)

La xarxa d’inversors privats BANC –Business Angels Network Catalunya- és una institució privada que posa en contacte inversors privats amb emprenedors que cerquen finançament i recursos per al desenvolupament dels seus projectes.

BANC actua com a punt de referència a Catalunya i s’adreça a inversors privats interessats a participar en nous projectes i que poden aportar valor afegit a les seves inversions.

> més informació

Xarxa d’Inversors Privats XIP – ACC1Ó

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de creixement.

> més informació

Catàleg de finançament alternatiu

El catàleg de finançament alternatiu recull un seguit d'eines no bancàries per ajudar a les empreses a créixer i a ser més competitives. En l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, aquests canals alternatius esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.

Consulteu el Catàleg de finançament alternatiu.