Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica (PDR 2014-2022)


Ajuts DACC

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022). L’import total de la convocatòria és de 3.500.000 euros, cofinançats en un 57% pel pressupostos del DACC. El 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya, mitjançant la realització d’activitats de demostració; projectes demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions pilot; projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca.

Els projectes han de donar resposta als àmbits estratègics com la sanitat vegetal, prevenció i lluita contra les plagues emergents i foment de la gestió integrada de plagues, la millora en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització i la gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl, les estratègies per a la millora de la salut i el benestar animal, prevenció i lluita contra malalties emergents i el foment de l’ús racional dels medicaments, la producció agroalimentària i forestal sostenible, la qualitat i seguretat alimentària, la bioeconomia i economia circular i reducció del malbaratament, la transformació dels sistemes productius i/o impuls de noves practiques per la mitigació, adaptació del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat, la millora de processos i digitalització en el sector agroalimentari i forestal i la innovació agroalimentària i forestal.

Les activitats subvencionades han de ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement, han de ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut, i han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment.

Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels projectes es poden consultar al portal RuralCat, web de continguts tècnics del DACC, a l’adreça següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-i.cat/activitats-de-demostracio.

Presentació de sol·licituds

* Termini de presentació de sol·licituds: finalitza el 30 de novembre de 2021 (inclòs).
* La presentació és telemàtica.
* Podeu accedir al tràmit a través d'aquest enllaç.

Consulteu la convocatòria / fitxa informativa.

Consulteu més informació.

ATENCIÓ: us informem que el dia 6 d'octubre tindrà lloc en línia la sessió informativa 'Activitats de demostració. Convocatòria 2021' on es donaran a conèixer les novetats més importants de la convocatòria 2021 i es farà un breu balanç de les convocatòries corresponents al període 2017-2019.

Per a més informació sobre la convocatòria contacteu amb la Unitat de Valorització i Transferència-Trampolí Tecnològic de la UdL.