Els centres TECNIO de la UdL, desenvolupadors de tecnologia innovadora per a l'empresa


Centres TECNIO UdL

El centre DBA i el centre GREA, centres d’innovació tecnològica de la Universitat de Lleida, que pertanyen des de l’any 2005 i 2007 respectivament a TECNIO (anteriorment xarxa IT del CIDEM), xarxa impulsada per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana-, han estat recentment acreditats amb el nou segell TECNIO com a proveïdors catalans de la tecnologia més innovadora per a les empreses.

Fins al moment, han rebut el segell 61 proveïdors (empreses i institucions), els quals participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement al mercat, ajudant a les empreses a crear nous productes i serveis.

El segell TECNIO acredita quatre tipus d’agents: desenvolupadors de tecnologia públics (com les universitats i els centres de recerca); desenvolupadors de tecnologia privats (com les enginyeries o empreses de base tecnològica); desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (com els centres tecnològics); i facilitadors de tecnologia públics (com les unitats de valorització i transferència tecnològica).

El centre DBA i el centre GREA, acreditats com a desenvolupadors de tecnologia públics, desenvolupen la seva activitat de forma diversificada, especialment mitjançant col·laboracions, tant nacionals com internacionals, però sempre amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català. Els àmbits tecnològics en els quals desenvolupen la seva activitat són diversos. El centre DBA destaca en els àmbits de les tecnologies de l’alimentació i tecnologies químiques. El centre GREA en el de l’enginyeria energètica i de la construcció. Els dos centres TECNIO de la UdL segueixen mantenint els nivells d'excel·lència i qualitat diferencials marcats per ACCIÓ gràcies a la fidelització dels seus clients i per la seva aposta per la internacionalització.

L’objectiu de la nova distinció TECNIO és que les empreses catalanes identifiquin on poder trobar noves tecnologies per a les seves necessitats de desenvolupament de nous productes i processos, ja sigui a través de l’adquisició o explotació de patents, la contractació de projectes d’R+D+i o el contacte amb spin-offs.

El nou segell, que té una vigència fins al 2019, és una evolució de la xarxa TECNIO, creada al 2009 i que englobava fins ara només centres tecnològics i grups universitaris catalans.

Consulteu Xarxa TECNIO UdL.