Aprovada la convocatòria del Subprograma Torres Quevedo 2012


Ministeri

Subprograma Torres Quevedo (Subprograma PTQ-MICINN): L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 330 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats següents:
a) Les empreses, entre les quals s'inclouen les empreses «spin-off» i les JEIs.
b) Els centres tecnològics.
c) Els centres de suport a la innovació tecnològica.
d) Les associacions empresarials.
e) Els parcs científics i tecnològics.

Consulteu més informació (+)