Projectes col·laboratiusL'altra opció es dur a terme projectes col·laboratius amb empreses que permetin desenvolupar conjuntament el producte o servei, per ser finalment comercialitzat. Aquestes activitats poden finançar-se en convocatòries com:AJUT A PROJECTES DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL PER PART DE PIMES QUE INCLOGUIN L'EXPLOTACIÓ D'UNA PATENT O LLICÈNCIA DE PATENT ADQUIRIDA D'UNA FONT EXTERNA (ACCIÓ)

L'objectiu de la línia d'ajuts és promoure la compravenda de patents o llicències de patents, mitjançant ajuts destinats a subvencionar aquells projectes d'R+D que tinguin com inici o incorporació en qualsevol etapa de l'execució del projecte, d'una patent o llicència adquirida a tercers.

Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses (PIME) amb establiment operatiu a Catalunya, en alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Convocatòria: Tancada

> més informacióNUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL i DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL (ACCIÓ)

Aquest programa incentiva aquells projectes d'R+D duts a terme a Catalunya, amb una R+D diferencial i d'alt impacte per al territori i per a les empreses. Els projectes han de tenir un fort impacte d'internacionalització dels resultats i de la tecnologia, i han de poder capacitar les empreses per accedir a convocatòries internacionals d'R+D, en especial del programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Consulteu més informació

La convocatòria presenta dues modalitats en funció del tipus de projecte que la teva empresa estigui portant a terme:

- Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental Locals
Si tens un projecte de recerca industrial i desenvolupament experimental (dut a terme de forma individual o en col·laboració), pots accedir a aquesta convocatòria.
Termini: 1/03/2018
Més informació

Convocatòria: Oberta

- Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental Internacionals
Aquesta convocatòria dóna suport a actuacions d'R+D col·laboratives entre empreses de Catalunya i empreses d'altres països, en el marc dels programes ERA-net i dels programes bilaterals internacionals signats entre ACCIÓ i tercers països.
Termini: 1/03/2018
Més informació

Convocatòria: ObertaCDTI

En l’àmbit nacional, el CDTI compta amb diversos instruments pel finançament de projectes d’R+D+i i de creació i consolidació d’empreses de base tecnològica.

> més informació