V Convocatòria Fons d'Emprenedors Fundació Repsol


Fondo Emprendedores

El Fons d'Emprenedors Fundació Repsol promou el desenvolupament de projectes empresarials orientats a aportar millores en l'ús eficient de l'energia i els recursos naturals.

En la convocatòria podran participar totes aquelles persones físiques majors d'edat, així com qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de qualsevol nacionalitat, i que siguin titulars d'un projecte empresarial que destaqui per utilitzar procediments, processos, tecnologies, etc., que impliquin aportacions significatives en l'àmbit de l'eficiència energètica i l'energia.

Aquesta iniciativa de la Fundació Repsol s'emmarca en l'estratègia Repsol d'impulsar el desenvolupament de projectes innovadors en l'àmbit de l'energia i s'integra dintre dels seus compromisos de millora de la sostenibilitat dels models energètics actuals. Repsol pretén que els projectes empresarials que es desenvolupin, recolzats pel Fons d'Emprenedors Fundació Repsol, a més de generar activitat econòmica, aportin valor, generin ocupació i millorin la competitivitat i la sostenibilitat de l'economia espanyola.

El termini per presentar les corresponents candidatures s'inicia el 10 de setembre de 2015 i finalitzarà el 15 de novembre de 2015 a les 24 hores (horari peninsular).

Consulteu més informació.