Una nova tècnica d'inseminació elimina les gestacions dobles en vaques lleteres


Projecte DARP 2018

La punció fol·licular no ecoguiada és un nou mètode d'inseminació artificial (IA) senzill, no invasiu i econòmic, que aconsegueix eliminar les gestacions dobles en vaques lleteres. Desenvolupat pels experts en reproducció animal del Centre de recerca Agrotecnio-UdL, millora el benestar animal i la rendibilitat de les explotacions lleteres, asseguren.

Actualment les tècniques més emprades en granges comercials són la ruptura manual d'una de les vesícules embrionàries entre 28 i 41 dies després de la inseminació, i la punció fol·licular ecoguiada el dia de la inseminació. Tot i que ambdós tècniques funcionen acceptablement bé, la primera augmenta el risc de pèrdua de la gestació, i la segona, precisa d'un equipament car i molt temps, ja que no es pot fer a ritme de visita reproductiva setmanal. Tot i reduir les gestacions dobles, aquest darrer mètode no les elimina del tot.

Les investigadores i investigadors del Grup de Reproducció Animal d'Agrotecnio han desenvolupat una nova tècnica perquè pugui ser feta en pocs minuts per personal tècnic amb experiència en palpació. Consisteix en fer la punció del fol·licle més petit el dia de la IA sense aspirar-lo, amb un aparell (una cànula rígida) que s'usa per aspirar quists en vaques. La punció fol·licular no ecoguiada, que inclou l'administració d'un inductor de l'ovulació, no requereix anestèsia, és indolora i es pot fer en visites reproductives setmanals sense interferir en el funcionament de la granja.

Aquest nou mètode ja s'està aplicant en algunes explotacions del Segrià. Els resultats obtinguts pels experts d'Agrotecnio-UdL demostren que el seu ús, no només redueix a zero les gestacions dobles sinó que la fertilitat posterior de l'animal és similar a la mitja de la granja.

La vaca, juntament amb l'euga, és un dels animals domèstics estrictament monotocs (que té una sola cria). En les últimes dècades les vaques lleteres han augmentat dramàticament la taxa de gestacions dobles, a causa segurament de l'alt metabolisme hepàtic de la progesterona. La intensificació de les explotacions de vacum lleter en els últims 60 anys, amb un increment dels animals per granja i de la pressió genètica per produir més llet, ha minvat i alterat la funció reproductiva d'aquests animals.

El projecte "La punció fol·licular al moment de la inseminació com a mètode per l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres" s'ha pogut desenvolupar amb un ajut de 27.550€ de la convocatòria d’ajuts a les activitats de demostració de 2018 que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Aquests ajuts estan cofinançats en un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en un 57% pel DARP. L’ajut es troba dins de la prioritat de desenvolupament rural de la Unió Europea de foment de la transferència de coneixements i la innovació en l’agricultura, silvicultura i les zones rurals del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 i s’emmarquen dins l’operació 01.02.01 de la mesura 01 del PDR de Catalunya.

Consulteu la notícia ampliada