Un estudi constata la tendència de creixement de sol·licituds de patents internacionals en els últims deu anys


Estudi

L’informe El sistema de patentes de 2019. Análisis de la situación internacional, europea y española és la 8a edició de l’estudi anual sobre estadístiques de patents, redactat pel professor Gian Lluís Ribechini (OBS Business School). L’estudi mostra la tendència de creixement en els països que més patenten: la Xina, els Estats Units d’Amèrica, el Japó, Alemanya i Corea. D’altra banda, l’any 2019 es constata un descens del 14 % en les sol·licituds de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) respecte l’any anterior, mantenint la tendència decreixent iniciada el 2010.

A escala internacional, l’any 2019, s’han presentat 265.357 sol·licituds de patents internacionals a través del Patent Cooperation Treaty (PCT), gestionat per la World Intellectual Property Organization (WIPO). Aquest nombre representa un increment del 5 % respecte a l’any 2018. A més, en els últims deu anys, es manté la tendència de creixement sostingut de les sol·licituds (més de 100.000).

D’altra banda, les 181.406 sol·licituds de patents europees presentades a l’European Patent Office (EPO) han representat un augment lleu del 4 % respecte l’any 2018. Així mateix, l’any 2019 es manté la tendència de creixement sostingut de les sol·licituds EPO.

Consulteu més informació