Tres grups de recerca de la UdL obtenen la renovació del segell de qualitat TECNIO


Recerca

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ -l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- ha resolt el procés d’acreditació per ser entitat TECNIO per al període 2020-2023.

Dels tres grups de recerca presentats per la Universitat de Lleida aquest any, el Centre GREiA, el Centre DBA i l’A3 Leather Innovation Center, tots han aconseguit la renovació de la seva acreditació d’ACCIÓ, que ja havien obtingut en convocatòries anteriors. Per obtenir el segell TECNIO es té en compte i es valora l’excel·lència en recerca i tecnologia, aspectes empresarials i de gestió, i també elements comercials.

El Centre GREiA treballa en els camps de l’emmagatzematge d’energia tèrmica, eficiència energètica d’edificis, intel·ligència artificial i optimització de l’ús de l’energia. Es dedica a proposar a la indústria solucions d'enginyeria concurrent relacionades amb els àmbits de l'enginyeria energètica i de la construcció mitjançant la recerca, la transferència tecnològica i la formació. El Centre DBA treballa en l’àmbit de la bioeconomia. Se centra en la recerca orientada i la transferència tecnològica aplicada als sectors agrari, forestal, alimentari, cosmètic i de bioproductes. I l'A3 Leather Innovation Center és un grup de recerca especialitzat en la cadena de producció de la pell a partir dels sectors de la nanotecnologia, biotecnologia i materials avançats.

Durant l’any 2019 aquests tres grups, que agrupen 74 investigadors i investigadores, han ingressat més de 800.000 euros en contractes d’R+D+I amb empreses. I en els darrers quatre anys han sol·licitat 10 patents.

Aquests tres grups són agents acreditats TECNIO en la categoria de desenvolupadors de tecnologia. TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troben la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.