TECNIOSPRING: convocatòria 2013 oberta


TECNIOSPRING

L'objecte d'aquests ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d'un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. La contractació de l'investigador/a anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn:

- Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/a investigador/a experimentat/da de qualsevol nacionalitat, resident a Catalunya per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

- Fase de retorn d'un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l'ajut per a finalitzar el projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

b) Incorporació a un centre TECNIO:

- Estada de dos anys d'un/a investigador/a experimentat de qualsevol nacionalitat a un centre TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Aquest programa de mobilitat està cofinançat en un 40% per les Accions Marie Curie del 7è Programa Marc de la Unió Europea.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut finançat per les Accions Marie Curie.

El termini per participar en la convocatòria finalitza el 18 de juliol de 2013.

Consulteu més informació sobre l'ajut a la web d'ACC1Ó o a la web de TECNIOSPRING.