Publicat l'informe de seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 2013


Informe

Amb l'objectiu d'analitzar i valorar els avenços aconseguits en els compromisos contrets en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), la Secretaria Tècnica de la Comissió de Seguiment del Pacte ha elaborat un informe de seguiment, amb l'assistència i el suport administratiu de l'Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques (APSCIT) de la Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La novetat respecte als informes anteriors és que el seguiment del PNRI no s'ha fet directament a través dels compromisos del PNRI, sinó a partir d'un conjunt d'indicadors d'R+D+i del sistema. L'establiment d'aquests indicadors comporta la configuració d'un sistema d'informació que fa guanyar precisió, eficiència i eficàcia pel fet de reduir la càrrega que representava per als agents l'anterior sistema de recollida de dades, molt centrat en les actuacions vinculades als compromisos del PNRI.

La utilització d'aquests indicadors ha permès incorporar dins l'informe una anàlisi més exhaustiva de la presència de la dona en el sistema de recerca i innovació català, ja que s'hi incorpora tot un epígraf per tractar aquesta qüestió, a partir de la selecció de dotze indicadors.

Consulteu més informació.