Programa Start-up Catalonia, Xarxa d'Acceleradores


Start-up Catalonia

"Start-up Catalonia, Xarxa d’acceleradores" és un programa de suport al creixement de les noves empreses catalanes amb potencial de creixement.

Amb "Start-up Catalonia", ACCIÓ posa en marxa una iniciativa integral, flexible i a mida. El nou programa s’adreça a empreses en els seus primers anys d’evolució i vol ajudar-les a créixer d’una forma més ràpida i més sòlida. Dins el programa, s’ofereix tutorització, mentoratge, activitats de networking, formació, assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per les empreses en fase de creixement: la cerca de finançament, la innovació, la internacionalització i l'enfortiment dels equips humans capaços de conduir la nova empresa cap el seu potencial de creixement.

"Start-up Catalonia, Xarxa d’acceleradores" suma els recursos i les iniciatives d’entitats públiques i privades especialitzades en oferir serveis per al creixement de les noves empreses a nivell territorial.

El termini per participar finaliza el 15 d'octubre de 2013.

Consulteu més informació.