Programa MAP EADA-ACCIÓ


Programa MAP

El programa MAP - Market Assessment Program és un programa d'assessorament i suport a la innovació que té la missió de portar al mercat els projectes d'investigació, recolzats pels diversos programes d'ACCIÓ, tant els que estan en fase de Valoració Tecnològica (VT) o aquells de noves empreses de base tecnològica (EBT), entenent per EBT les empreses que se'n serveixen de la tecnologia com a barrera d'entrada que preservi la seva competitivitat i les diferenciï de la resta de les seves competidores.

Per això, EADA configura equips de projectes que, sota la supervisió de tècnics d'ACCIÓ, estructuren el model de negoci d'aquests projectes, amb l'objectiu d'acostar-los a un "investment grade" que faciliti el seu acostament al mercat amb elevades probabilitats d'èxit.

Cada equip de projecte d'EADA està format per participants dels diversos programes Màsters i pels representants de l'equip emprenedor, dirigits per un professor, professional expert en el tema del projecte admès, complementat per una tutoria acadèmica i un panell d'experts que el jutgen.

L'output del projecte és un Pla de negoci complet i, com a conseqüència del resultat dels treballs, els millors projectes poden ser seleccionats per ser recolzats per la Iniciativa de Capital Llavor d'EADA a la IncubAceleradora d'EADA BIHOOP, per algunes de les acceleradores participants en el programa d'ACCIÓ "START-UP CATALONIA", o per les actualment ja existents en l'ecosistema emprenedor abans d’enfrontar-se al veredicte del mercat.

L'outcome del Programa és la presentació d'un grup de projectes i start-ups a grups de potencials inversors interessats que decideixin aportar els recursos que es necessiten per començar la seva etapa de creixement i de desenvolupament.

Aquest programa es dirigeix a professionals dels centres públics d'investigació i emprenedors que estiguin pensant a crear una empresa de base tecnològica o hagin creat empreses de base tecnològica que es trobin en els primers estadis de desenvolupament, els models de negoci estiguin encara per validar o hagin de delimitar un mercat d'interès i evolucionar enfrontant-se a la prova del mercat.

El termini per presentar propostes finalitza el 2 de desembre de 2013.

Consulteu més informació.