Programa MAP ACCIÓ-EADA


MAP

El Programa MAP (Market Assessment Program) és un programa d'assessorament i suport a la innovació que té la missió de portar al mercat els projectes d'investigació que volen crear una empresa de base tecnològica o que ja s'han convertit en noves empreses de Base Tecnològica (EBT), entenent per EBT les empreses que se serveixen de la tecnologia com a barrera d'entrada que preservi la seva competitivitat i les diferenciï de la resta de les seves competidores.

L'output del projecte és un Pla de negoci complet i, com a conseqüència del resultat dels treballs, els millors projectes poden ser seleccionats per ser ajudats per la Iniciativa de Capital Llavor d'EADA a la IncubAceleradora d'EADA BIHOOP, per algunes de les acceleradores participants en el programa d'ACCIÓ "START-UP CATALONIA", o per les actualment ja existents en l'ecosistema emprenedor abans d’enfrontar-se al veredicte del mercat.

L'outcome del Programa és la presentació d'un grup de projectes i start-ups a grups d'inversors potencials interessats que decideixin aportar els recursos que es necessiten per començar la seva etapa de creixement i de desenvolupament.

El termini per presentar propostes finalitza el 23 d'octubre de 2015.

Consulteu més informació.