Programa EmprenedorXXIDigital


EmprendedorXXIDigital

EmprenedorXXIDigital és un programa de creació i creixement d’empreses de base tecnològica en l’àmbit de les tecnologies digitals en el seu sentit més ampli: telecomunicacions, internet, entreteniment, media i mobilitat.

La segona edició de EmprenedorXXIDigital s’inicia amb la voluntat de donar suport a la creació d’empreses en l’àmbit de les tecnologies digitals. Aquest programa es desenvolupa principalment a través d’activitats formatives, d’acompanyament i anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, d’entrenament competencial, de mostra de bones pràctiques i experiències, d’un premi per a la millor iniciativa emprenedora, i incorpora, al final del programa, accions per donar suport a la posada en marxa de les noves empreses. Es tracta en definitiva, de facilitar als participants tot un conjunt d’eines i recursos que els permeti la creació i la consolidació de la seva empresa.

Data límit d'inscripció al programa: 19 de maig de 2013.

Consulteu més informació.