Programa Empenta 2013


Programa Empenta

L'objectiu de la tercera edició del Programa Empenta és tutelar de forma integral i experta totes les etapes que intervenen en el procés de creació d'una empresa, des de la fase inicial fins a la seva consolidació.

El Programa Empenta està adreçat a Empreses de Base Tecnològica (EBT) que necessitin un impuls per a la seva creació o consolidació.

Empenta compta amb el finançament d'ACCIÓ i no té cap cost per als seus participants. El programa treballa sobre tres eixos principals entre els que destaca el treball en equip, on s’alinea i es focalitza en l’equip emprenedor. Seguidament s'acompanya a l’empresa durant el desenvolupament i la validació del Pla de Negoci i finalment s'estableixen les seves necessitats de finançament mitjançant un pla de finançament públic i privat.

Les persones interessades a participar en el programa poden descarregar el formulari d'inscripció des del web i presentar-lo degudament emplenat a l'adreça info@programaempenta.com abans del 15 de novembre de 2013.

Consulteu més informació.