Programa COMERTEC


Comertec

ACCIÓ posa en marxa el Programa COMERTEC, un servei d'acompanyament als investigadors en el procés de comercialització de tecnologies via llicència. El programa, que es llença aquest any com a pilot, compta amb la participació d'experts de mercat i assessors en el procés de comercialització. A més a més, es tindran en compte els diferents serveis d'ACCIÓ que puguin ser d'interès pels participants (com la xarxa EEN, els CPN, etc.) i els contactes d'empreses de que es disposa, com a possibles interessats en la compra de tecnologia. Aquest any 2013 el pilot comptarà amb 5 tecnologies de les 10 preseleccionades procedents de les diverses universitats catalanes, i servirà per a validar el programa per a properes edicions.

En aquest programa poden participar investigadors/es de grups de recerca i universitats, que vulguin comercialitzar mitjançant llicència una tecnologia de la qual en són propietaris o copropietaris les seves respectives institucions. Els investigadors/es seran assessorats i acompanyats durant el programa per les Unitats de Valorització de cada universitat.

El programa s'estructura en tres parts clarament diferenciades: pre-selecció i selecció, fase de validació a mercat i fase de comercialització.

Els investigadors/es han de comprometre's a assistir a totes les sessions conjuntes i individualitzades, on es prepararan diversos documents, necessaris per a l'última fase de comercialització de la tecnologia. També hauran d'assistir a les diferents entrevistes que s'organitzin amb possibles compradors.

La data límit de presentació de tecnologies és el 25 d'octubre de 2013. La comunicació dels projectes preseleccionats és el 6 de novembre de 2013.

Contacteu amb la Unitat de Valorització de la UdL en cas de voler participar-hi.