Programa BioEmprenedorXXI


bioemprenedorXXI

BioEmprenedorXXI és un programa de suport a la creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina, tecnologies mèdiques i sector agroalimentari.

La sisena edició de BioEmprenedorXXI s’inicia amb la voluntat de continuar donant suport a la creació d’empreses en l’àmbit de las ciències de la vida a Catalunya. Aquesta iniciativa està promoguda per diversos agents amb una funció rellevant en el sector, “la Caixa”, Barcelona Activa i Biocat. Aquest impuls compartit per institucions públiques i privades és una garantia d’èxit per a les empreses que es constitueixin en el marc d’aquest programa.

BioEmprenedorXXI es desenvolupa principalment a través d’activitats formatives, d’acompanyament i anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, de tutorització i mentorització, d’entrenament competencial, de mostra de bones pràctiques i experiències, d’un premi per a la millor iniciativa emprenedora, i incorpora, al final del programa, accions per donar suport a la posada en marxa de les noves empreses (accés a finançament i a la internacionalització). Es tracta en definitiva, de facilitar als participants tot un conjunt de eines i recursos que els permeti la creació i la consolidació de la seva empresa.

El curs es dirigeix a titulars universitaris, investigadors, professors, doctors i emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i vulguin explorar la seva pròpia capacitat emprenedora per crear i posar en marxa una activitat empresarial pròpia, bé com una spin-off de la seva institució o bé de forma independent.

Data límit d'inscripció al programa: 19 de maig de 2013.

Consulteu més informació.