Premis a l'Emprenedoria Campus Iberus 2014


iberus

El Programa de Premis a l'Emprenedoria de Campus Iberus -IBERUS EMPRENDE- persegueix contribuir a la innovació i a la generació d'ocupació en les regions on es troben ubicades les seves universitats, mitjançant el suport explícit als emprenedors, reconeixent la seva aportació a la societat com a font de creativitat, riquesa i prosperitat.

El principal objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'esperit emprenedor a través del reconeixement a la generació d'empreses per part de l'alumnat, titulats/des, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador de les Universitats pertanyents al Campus Iberus.

Durant l'any 2014, s'estableix la primera edició del Programa de Premis a l'Emprenedoria de Campus Iberus - IBERUS EMPRENDE 2014- que tindrà dos modalitats:

- Modalitat I: Generador d'Idees de negoci basades en el coneixement (termini de presentació de sol·licituds el 31/07/2014)
- Modalitat II: Projecte Empresarial (termini de presentació de sol·licituds el 31/07/2014)

El Programa IBERUS EMPRENDE 2014 atorgarà dos premis en cadascuna de les modalitats establertes, distingint les millors idees per a la generació de noves empreses i les millors empreses ja implantades en les regions de la Vall de l'Ebre en les que s'emmarquen les Universitats de Campus Iberus.

Consulteu el programa de la convocatòria i els impresos de sol·licitud aquí.

Trobareu també la informació a la web del Campus Iberus.