Premis EmprendedorXXI


Premi EmprendedorXXI

L'objectiu dels Premis EmprendedorXXI és identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement d'Espanya.

Els premis s'atorguen en dos categories:

- "Emprendes": per a empreses innovadores de fins a 2 anys d'activitat. L'aportació econòmica per a cadascuna de les 17 empreses guanyadores autonòmiques és de 5.000 euros. Les tres empreses finalistes obtindran addicionalment l'accés gratuït durant un any a un dels ponts d'internacionalització inclosos en el Programa d'Acompanyament. L'empresa guanyadora estatal obtindrà addicionalment l'aportació econòmica de 20.000 euros en metàlic.

- "Creces": per a empreses innovadores de 2 a 7 anys d'activitat, dels sectors Ciències de la Vida, TIME (Telecomunicacions, Internet, Media i Entreteniment), Industrial/Sostenibilitat i Agroalimentari. Les 32 empreses seleccionades participaran en l'Executive Growth Program, curs especialitzat intensiu de 3 dies a càrrec d'ESADE i IESE, una borsa de viatge de fins a 400€, accés preferent als vehicles d'inversió de Caixa Capital Risc i ENISA per a empreses en creixement i accés al programa d'acompanyament per a empreses en creixement de Caixa Capital Risc durant un any. Els dotze finalistes (3 per sector) obtindran addicionalment l'accés gratuït durant un any a un dels ponts d'internacionalització inclosos en el Programa d'Acompanyament. I les quatre empreses guanyadores obtindran addicionalment 50.000 euros cadascuna.

La Fundació "la Caixa" atorga un premi accèsit dotat amb 25.000 euros a l'empresa amb major impacte social. Per atorgar l'accèsit a l'emprenedor social es valorarà la proposta de transformació o impacte social mitjançant una activitat empresarial econòmica i ambientalment sostenible.

Terminis:
- Categoria "emprendes": fins 10 d'abril de 2015
- Categoria "creces": fins 10 d'abril de 2015

Consulteu més informació sobre el Premi.