Premi EmprendedorXXI de "la Caixa"


EmprendedorXXI

“la Caixa” convoca la sisena edició del Premi EmprendedorXXI amb l'objectiu d'identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement d'Espanya.

El concurs compta amb dues categories:

- la categoria "emprendesXXI", dirigida a empreses llavor, d'àmbit autonòmic i estatal.

- la categoria "crecesXXI", dirigida a empreses en desenvolupament, d'àmbit estatal.

Addicionalment, i de forma conjunta amb la Fundació “la Caixa” s'otorgarà un premi accèsit a l'emprenedor social per reconèixer entre els finalistes de "emprendesXXI" i "crecesXXI" aquella iniciativa amb major impacte social.

El període de presentació de candidatures finalitza el dia 9 de maig per la categoria "emprendesXXI" i el 30 de maig de 2012 per la categoria "crecesXXI".

Per a més informació consultar Premi EmprendedorXXI