Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica


Premi Duran Farell

El Premi Duran Farell del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya té com a finalitat incentivar l'excel·lència investigadora mitjançant el reconeixement de la qualitat d'un treball de recerca dut a terme en el camp de la tecnologia durant els darrers tres anys. El Premi té una periodicitat biennal.

Les candidatures han de correspondre a investigadors o grups de recerca que hagin dut a terme el treball de recerca a Espanya. Els treballs han d'haver estat finançats amb fons propis o públics. Les candidatures les han de proposar departaments o instituts universitaris, centres de recerca, col·legis professionals o fundacions.

L'import del premi, que no es pot dividir, és de 30.000 euros. Si es premia un equip, el premi es concreta en l'investigador o investigadora principal i s'esmenta la resta de membres del grup.

El termini per presentar candidatures finalitza el 16 de maig de 2014 a les 14.00 hores.

Consulteu més informació.