Pla Embarca, programa d'Start-up Catalonia


Pla Embarca

El Pla Embarca està pensat per a empreses que necessiten reformular-se, endreçar-se i professionalitzar-se abans d'aixecar el vol cap al creixement.

El Pla té un objectiu clar: reduir al màxim el període de validació i d'arribada al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement per a l'empresa.

Té una durada d'entre 6 i 8 mesos i està adreçat a:
- empreses de, com a màxim, 5 anys de vida
- empreses amb un component innovador (ja sigui al seu model de negoci, producte, servei...)
- empreses que tinguin, com a mínim, una persona dedicada a temps complet al projecte

Amb el Pla Embarca podràs:
- accelerar les vendes
- repensar l'estratègia
- redefinir els equips
- establir objectius

El termini de la convocatòria finalitza el 29 de febrer de 2016.

Consulteu més informació.