Obertes les convocatòries Llavor i Producte del Programa "Indústria del Coneixement 2016"


Industria del coneixement

El programa Indústria del Coneixement, impulsat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, vol afavorir la creació i la consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, a fi i efecte d’aconseguir la generació de llocs de treball d’alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores que han d’actuar com a motor de l’economia catalana en els propers anys.

El Programa "Indústria del Coneixement" contempla dues modalitats:

- Llavor. Primera fase de valorització: l'objectiu és finançar projectes d'innovació que es trobin a les fases inicials dins l'escala de maduresa tecnològica, per a la valorització de coneixement amb potencial d'incorporació al sector productiu. L'import de cada ajut és de 20.000 euros.

- Producte. Segona fase de valorització: en aquesta fase s'oferiran ajuts destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya. L'import de cada ajut és d'un màxim de 100.000 euros.

Es poden beneficiar d'aquests ajuts les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions i institucions de recerca sense ànim de lucre.

Aquest programa forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu. La RIS3CAT preveu la valorització del coneixement i la transferència innovadora com un dels instruments bàsics per aconseguir aquest objectiu.

El termini de presentació de sol·licituds a l'AGAUR finalitza el 21 de novembre de 2016.

Important: el termini intern per presentar la documentació a la Unitat de Valorització de la UdL (Oficina de Suport RDI) és el divendres 18 de novembre de 2016.

Accediu a la Modalitat A: Ajuts Llavor / Accediu a la Modalitat B: Ajuts Producte

Consulteu més informació.