Oberta la convocatòria NEOTEC del CDTI dotada amb 25 milions d'euros


NEOTEC 2020

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria d'ajudes NEOTEC dotada amb 25 milions d'euros, per al finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

La convocatòria 2020 ofereix finançar fins al 70% del pressupost de cadascun dels projectes empresarials que optin a aquest programa i que tinguin un mínim finançable de 175.000 euros. Cada subvenció podrà aconseguir fins a un màxim de 250.000 euros per beneficiari. Les companyies hauran d'estar constituïdes, com a màxim, en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria i disposaran d'un capital social mínim de 20.000 euros.

Aquestes ajudes podran ser compatibles amb la percepció d'altres ajudes que procedeixin d'altres Administracions, ens públics o privats, nacionals, internacionals o de la Unió Europea, en els termes establerts en l'article 12 de l'Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre. No podran optar a aquestes ajudes aquells projectes empresarials que no incloguin el desenvolupament de tecnologia pròpia.

L'objectiu del programa NEOTEC és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses. Aquesta nova convocatòria preveu finançar més de 100 projectes de petites empreses, de qualsevol àmbit tecnològic i sectorial. Durant el període 2016-2019 es van aprovar 464 projectes NEOTEC el pressupost total dels quals ascendeix a 189.247.598 milions. El CDTI ha aportat 96.732.439 euros d'ajudes públiques per al desenvolupament d'aquests projectes.

El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 17 d'abril fins al 30 de juny de 2020.

Consulteu més informació