Oberta la convocatòria d'Ajuts a la Valorització de Tecnologia (VALTEC)


ACCIO

El Departament d'Empresa i Ocupació, a través de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, ha publicat la convocatòria per a l'any 2013 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els projectes i les activitats de valorització tecnològica dutes a terme per entitats oferents de tecnologia.

Els projectes de valorització tecnològica són projectes que comprenen activitats d'R+D de caràcter desmostratiu que es desenvolupin dins de la fase precompetitiva, i que permeten reduir les incerteses sobre la viabilitat comercial de la tecnologia.

Poden ser beneficiàries les entitats sense finalitat de lucre ubicades a Catalunya oferents de tecnologia. S'entén per entitats oferents de tecnologia aquells grups de recerca universitaris, centres de recerca i tecnològics i instituts de recerca hospitalaris que tenen activitat de R+D i a l'hora estan orientades a la transferència de tecnologia.

Els projectes han de desenvolupar-se com a màxim durant els 2 anys següents a la sol·licitud. La intensitat màxima de l'ajut serà fins el 100% del cost subvencionable amb un màxim de 100.000 euros per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de desembre de 2013.

Consulteu més informació.