Oberta la convocatòria d'ajuts del Programa NEOTEC


Neotec

Els ajuts del Programa Neotec del CDTI finançan la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora, en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

La tecnologia i la innovació han de ser factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l'empresa i que serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

Els ajuts podran destinar-se a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, no contemplant en aquesta convocatòria els projectes empresarials que el seu model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Els ajuts de la present convocatòria consistiran en subvencions.

El beneficiari ha de ser una petita empresa innovadora, constituïda com a màxim en els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut i de conformitat amb els requisits exposts en la convocatòria.

El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de deu milions d'euros i es finançarà amb càrrec als fons propis del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Consulteu més informació.