Oberta la convocatòria d'ajuts del Programa NEOTEC | Trampolí Tecnològic de la Universitat de Lleida

Oberta la convocatòria d'ajuts del Programa NEOTEC


Neotec

Els ajuts del Programa Neotec del CDTI finançan la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora, en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

La tecnologia i la innovació han de ser factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l'empresa i que serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

Els ajuts podran destinar-se a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, no contemplant en aquesta convocatòria els projectes empresarials que el seu model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Els ajuts de la present convocatòria consistiran en subvencions.

El beneficiari ha de ser una petita empresa innovadora, constituïda com a màxim en els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut i de conformitat amb els requisits exposts en la convocatòria.

El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de deu milions d'euros i es finançarà amb càrrec als fons propis del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Consulteu més informació.