Oberta la convocatòria CaixaImpuse Consolidate 2021


CaixaImpulse Consolidate

El programa CaixaImpulse impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. CaixaImpulse s’adreça als centres de recerca que estiguin treballant en projectes que generin valor per a la societat, principalment centres universitaris, hospitalaris i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre adreçades a la investigació.

El programa dóna suport a projectes innovadors al llarg d'àmplies etapes de desenvolupament: des d'etapes inicials de validació fins al punt d'atracció d'inversió privada o l'establiment d'acords amb la indústria. El programa es divideix en dues convocatòries diferenciades:

- Validate: dóna suport als projectes d'investigació en etapes primerenques (TRL 1-4) per validar l'actiu i definir un pla de valorització. CaixaImpulse Validate

- Consolidate: dóna suport a projectes innovadors en etapes més madures (TRL4 o superior) que tenen estratègies sòlides de PI i de comercialització per aconseguir etapes atractives d'inversió privada i apropar-los al mercat. CaixaImpulse Consolidate

Fins al març de 2021 estarà oberta la convocatòria CaixaImpulse Consolidate.

Consulteu més informació