Obert el Programa CaixaImpulse 2021


CaixaImpulse

El Programa CaixaImpulse impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. El programa dóna suport a projectes innovadors al llarg d'àmplies etapes de desenvolupament: des d'etapes inicials de validació fins al punt d'atracció d'inversió privada o l'establiment d'acords amb la indústria. El programa es divideix en dues convocatòries diferenciades:

- Validate: dóna suport a projectes d’investigació biomèdica en fase inicial per ajudar-los a validar el seu actiu i definir el seu pla de valorització: TRL 1-4, actiu protegit o protegible, pla de valorització i viabilitat de comercialització.

- Consolidate: dóna suport a solucions altament innovadores per aconseguir la preparació de la inversió i apropar-se a les etapes de comercialització: TRL 4+, actius protegits, pla empresarial/d’implementació, atracció d'inversors i accés al mercat.

Dotació pressupostària:

- CaixaImpulse Validate proporciona fins a 100.000 € per projecte per crear i implementar un pla de valorització. Els participants també reben capacitació, assessoria i consultoria experta per afinar els seus plans i maximitzar el valor dels seus projectes.

- CaixaImpulse Consolidate proporciona fins a 300.000 € per projecte i ofereix capacitació especialment per a projectes biomèdics amb un TRL de 4 o més. L'objectiu és impulsar els projectes a una etapa preparada per a la inversió.

CaixaImpulse s’adreça a investigadors/es dels centres de recerca que estiguin treballant en projectes que generin valor per a la societat, principalment centres universitaris, hospitalaris i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre adreçades a la investigació.

Termini de presentació:

CaixaImpulse Validate: fins l'1 de març de 2021.

CaixaImpulse Consolidate: per ser considerat per a la propera ronda, enviï la seva carta d'intenció abans de març de 2021.

Consulteu més informació