L'start-up Agroptima de la UdL al Catàleg d'Emprenedores Universitàries INNOVATIA 8.3


Catàleg Innovatia

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades i la Universidade de Santiago de Compostela han treballat conjuntament en el Projecte INNOVATIA 8.3, dirigit a fomentar l'esperit empresarial de les dones en l'àmbit científic-tecnológic, i a la creació d'un model d'intervenció que integri la perspectiva de gènere en els processos de transferència de coneixement i en el procés de creació d'empreses de base tecnològica.

En aquest catàleg es mostren algunes de les empreses creades amb el suport de les universitats públiques espanyoles i liderades per dones. Són iniciatives empresarials que compten amb un clar component innovador. En el cas de la Universitat de Lleida figura l'empresa Agroptima, una startup desenvolupadora d'una app per a la gestió eficient de les explotacions agrícoles. La app d'Agroptima acompanya a l'agricultor o agricultora en el seu lloc de treball permetent-li anotar les seves tasques (dades de collita, sembra…) sense necessitat de cobertura.

Consulteu el catàleg