Llançament del Fondo de Emprendedores Fundación Repsol


Fundación Repsol

El Fondo de Emprendedores és una iniciativa pionera que suposa un pas endavant en el compromís de la Fundación Repsol amb les preocupacions i expectatives de la societat en matèria d'energia i medi ambient.

La convocatòria, oberta fins el 30 de novembre, inicia un procès en el que es seleccionaran els cinc millors projectes emprenedors i plans d'empresa en matèria d'eficiència energètica a desenvolupar a Espanya.
Els seleccionats comptaran amb assessorament (tècnic, financer i legal) i suport econòmic a través d'un procés d'acompanyament que s'iniciarà després de la comunicació pública dels guanyadors.

La convocatòria pretén captar propostes empresarials i projectes novedosos focalitzats en el desenvolupament de: nous processos, tecnologies, serveis, productes i materials, tecnologies d'emmagatzematge i gestió de xarxes de transport/distribució d'energia i tecnologies de la informació, les aplicacions de les quals donin com a resultat una millora de l'eficiència energètica i/o un estalvi en el consum d'energia.

Cadascun dels cinc projectes seleccionats rebrà assessorament i tutelatge tècnic-econòmic, legal i financer i una assignació mensual, segons el projecte, d'entre 6.000 i 12.000 euros durant el període necessari per al seu desenvolupament, que podrà tenir una durada màxima de 24 mesos. (+)