Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana


Informe ACUP

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana. Així ho revela l'Informe d'Indicadors de Recerca i Innovació 2016, eleborat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i que es va presentar ahir dijous, 9 de març, a la Universitat Pompeu Fabra.

Segons l'Informe, els fons aconseguits per les universitats públiques catalanes per a la recerca i la innovació l'any 2015 mostren un ascens notable en relació amb el 2013. D'aquesta manera s'ha revertit la tendència descendent recollida els últims anys i s'ha assolit una xifra global de 266,8 M€.

De l'Informe també es desprèn que l'any 2015, Catalunya va obtenir 23 concessions de l'European Research Council (ERC). Això suposa un augment de més de mig punt respecte l'any 2014 i situa el país en el 4t lloc del rànquing de tots els països europeus participants. Aquesta dada està relacionada amb la bona marxa de la producció científica catalana. En aquesta mateixa línia, l'Informe exposa que en el curs acadèmic 2014-2015 a les universitats públiques catalanes es van defensar 2.354 tesis, el que significa un increment del 5,4% respecte al curs passat i del 31% respecte als darrers cinc cursos. És per aquesta millora continuada, després d’uns anys d’alentiment, que les universitats públiques catalanes encapçalen la llista del sistema de recerca català d’acord amb la producció científica. A més, amb un impacte superior a la mitjana mundial, ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat pel que fa a la qualitat de la producció científica.

Una altra dada a tenir en compte és que l'any 2014, les universitats catalanes van presentar 96 sol·licituds de patents prioritàries. Aquesta dada representa un increment del 14% respecte de l'any 2013, de manera que se situa al mateix nivell que el 2009. Respecte a les empreses derivades, l'any 2015 n'hi havia 113 d'actives. Aquesta dada fa palès que les universitats continuen potenciant la creació d’empreses de base tecnològica com a instrument de transferència de coneixement i de generació de riquesa per al territori. El nombre d’empreses derivades actives ha seguit una evolució ascendent els darrers cinc anys.

L'Informe analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement i esdevé una eina per a la quantificació i l'estudi de l'evolució del sistema universitari català, alhora que representa un exercici de transparència i retiment de comptes.

Consulteu l'Informe d'Indicadors de Recerca i innovació 2016

Consulteu la notícia