L'any 2011 la despesa en R+D de les principals empreses del món va recuperar els nivells del 2008


Informe

L’informe EU Industrial R&D Investment Scoreboard, que analitza les xifres de les 1.500 empreses del món amb més despesa en R+D, mostra que aquesta inversió va créixer un 7,6% l’any 2011, per damunt del 4,0% del 2010 i en contrast amb el descens de l’1,9% del 2009.

La tendència és encara més positiva a la Unió Europea: la inversió en R+D de les empreses més importants -405 de les 1.500 empreses del món considerades- va créixer un 8,9%, per damunt de la mitjana mundial i significativament superior a l’increment de la inversió del 2010 (6,1%). De fet, les xifres de les empreses de la UE pràcticament s’igualen a les nord-americanes, que van incrementar la inversió un 9%, per sota del 10% de l’any anterior.

Tot i això, és rellevant assenyalar que els Estats Units sobresurten pel que fa a inversió en sectors especialitzats que demanen una alta intensitat en R+D (sectors high tech) i que són altament generadors d’ocupació, com ara les indústries farmacèutica, biotecnològica, informàtica o de tecnologies de la informació. El 2011, el 69% de la despesa en R+D de les empreses nord-americanes es va destinar a aquests sectors, mentre que a la UE va ser de gairebé la meitat, un 37%.

El top 10 en despesa en R+D

Si ens fixem en les deu empreses que més van invertir en R+D, veurem que cinc són dels Estats Units (Microsoft, Pfizer, Intel, General Motors i Merck US), dues de Suïssa (Novartis i Roche), una de la Unió Europea (l’alemanya Volkswagen), una de Corea del Sud (Samsung Electronics) i una del Japó (Toyota), que és la capdavantera de la llista. Al top 100 de la UE, n’hi ha tres d’espanyoles, cap de les quals és catalana: el Banco Santander, Telefónica i Amadeus. La primera catalana és Almirall, que es troba a la 143a posició europea i la 501a del món.

Consulteu la informació.