La Unitat de Valorització i Transferència de la UdL rep mig milió d’euros dels fons europeus FEDER per promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitatLa Unitat de Valorització i Transferència (UViT) - Trampolí Tecnològic de la UdL ha rebut un ajut de cofinançament del 50% provinent dels fons europeus FEDER, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, per al desenvolupament del "Pla de promoció i impuls a la transferència i la innovació a la UdL (UDL5Y-Tech)". Aquest té com a objectiu central canalitzar el màxim d’innovacions tecnològiques generades a la UdL cap al mercat, d’acord amb el Pla Estratègic de Valorització i Transferència 2016-2020. L'import total subvencionable és de 1.041.164€, dels quals 520.582,29€ (el 50%) estan subvencionats pels fons europeus FEDER, finançament destinat a promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Per tal d’assolir aquests reptes, s’han definit 8 actuacions clau:
- Incrementar la detecció de resultats de recerca amb potencial de transferència.
- Consolidar el nombre de tecnologies protegides.
- Accelerar la maduració de tecnologies i potenciar les accions de suport a la comercialització via llicència a un tercer.
- Facilitar la creació de noves spin-off.
- Millora de la professionalització i consolidació de l’equip de la UViT.
- Sistematització de la gestió de projectes de transferència de la UViT.
- Consolidar aliances estratègiques i construir noves relacions amb l’entorn.
- Millorar la percepció externa de les activitats de transferència.

Com a resultat, es vol incrementar el nombre d’investigadors alineats amb els processos de valorització tecnològica, augmentar l’oferta de tecnologies de la UdL, facilitar la creació d’spin-off i d’empreses de l’entorn UdL i estimular la col·laboració Universitat-Empresa.

La UViT es va crear l'any 2006 com a conseqüència de l’elaboració del Pla Estratègic 2006-2012 de la UdL, formant part de l'antiga Xarxa de Trampolins Tecnològics de la Generalitat de Catalunya. Actualment, la UViT està acreditada com a agent TECNIO en la categoria de facilitadors de tecnologia. TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Amb el suport de:

Secretaria universitats    Feder