La Generalitat incentiva la compravenda de patents amb prop d'1 milió d'euros


ACCIO

La Generalitat destina prop d’1 milió d’euros a una nova línia d’ajut que incentiva la compravenda de patents tecnològiques. Aquesta línia fomenta que les empreses catalanes puguin innovar a través de l’adquisició de tecnologia externa en forma de patent per aplicar-la a la fabricació dels seus productes.

Es tracta de la primera vegada que el Govern crea una línia d’ajuts per ajudar a les petites i mitjanes empreses a incorporar estratègies de diferenciació mitjançant la utilització de patents de tercers. L’objectiu d’aquesta nova línia d’ajut és també augmentar el nombre de publicació de patents amb utilitat industrial a Catalunya. D’aquesta manera, es pretén mobilitzar el mercat de compravenda de la tecnologia creada pels centres de recerca, les universitats o fins i tot, altres empreses. La compra de patents és una via més perquè les noves tecnologies arribin al mercat.

Els requisits de la línia d’ajut contemplen que l’adquisició sigui d’una patent que es pugui aplicar o comercialitzar a qualsevol país ja que l’objectiu és que els productes fabricats amb aquesta tecnologia es puguin vendre protegits amb la patent als mercats internacionals. Les empreses beneficiades amb aquest ajut, tindran dos anys per fabricar un prototip creat amb la tecnologia adquirida que es pugui internacionalitzar. La línia està oberta a qualsevol tipus de pime i es prioritzarà les empreses dels sectors de l’estratègia RIS3CAT de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent.

Durant els últims anys, les xifres mundials de patents registrades han tingut un creixement del 9% entre 2012 i 2013, assolint la xifra de 2,6 milions noves sol·licituds de tecnologies arreu del món durant l’any 2013. Els països que més sol·licituds de patents registren són la Xina, els Estats Units, el Japó, Corea del Sud i l’Oficina Europea de patents.

Més informació de l'ajut: Fitxa-Resum / Convocatòria
Termini per presentar sol·licituds: 11 de desembre de 2015

Consulteu la notícia.