La Generalitat destina 25 milions d'euros al cofinançament de projectes empresarials innovadors o amb vocació internacional


Generalitat

La Generalitat ha presentat Innova Global. Es tracta d’una línia de cofinançament dotada amb 25 milions d’euros destinada a projectes empresarials innovadors o de clara vocació internacional emmarcats en els 7 àmbits de l’estratègia RIS3CAT: Indústria alimentària; Indústries de la química, energia i recursos; Sistemes industrials; Indústria del disseny; Indústries de la mobilitat sostenible; Indústries de la salut i ciències de la vida, i Indústries culturals i basades en l'experiència.

Aquesta línia de cofinançament, posada en marxa a través d’AVANÇSA, pretén mobilitzar la inversió privada en un segment d’empreses que no acostuma a centrar l’interès d’aquests inversors: el de nous negocis que necessiten un capital d’entre 300.000 euros i 8 milions d’euros. Per aconseguir-ho, el sector públic coinvertirà (fins el 50%) amb d’altres inversors privats en forma de capital o de préstec participatiu. Amb tot, la previsió és que aquest mecanisme permeti mobilitzar al voltant de 100 milions d’euros en crèdit.

Consulteu la notícia.