"la Caixa" llança un fons de capital risc per a "start-up" de l'àmbit científic


Fons de capital risc

"la Caixa” ha reforçat els seus instruments de finançament —vuit en total— per a empreses innovadores en fases inicials amb el llançament del nou fons de capital risc Caixa Innvierte Start. Creat en el marc del programa Innvierte del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i gestionat a través de Caixa Capital Risc, el nou fons s’ha constituït amb una dotació inicial de 20 milions d’euros.

Caixa Innvierte Start s’orientarà a start-up que presenten una tecnologia disruptiva, de cicle de maduració llarg (que necessita al menys dos anys per arribar al mercat) i originades principalment en universitats i centres de recerca de referència. La biotecnologia és un dels àmbits principals, així com la fotònica, la nanotecnologia, entre altres.

El rang d’inversió se situarà entre 500.000 euros i dos milions d’euros per operació i es formalitzarà sempre com a aportació de capital mitjançant participacions minoritàries i fomentant la coinversió amb els agents especialitzats del sector.

El primer desemborsament del fons ha estat Aelix, una spin-off d'HIVACAT dedicada al desenvolupament de tractaments contra el VIH, que recentment ha aixecat una ronda d’inversió d’11,5 milions d’euros amb Ysios Capital, Caixa Capital Risc i Johnson & Johnson Innovation.

Consulteu la notícia.