"la Caixa" i el CDTI llancen un nou fons de capital risc per impulsar les empreses biotecnològiques


Fons de capital risc

"la Caixa", a través de la seva gestora de capital risc, Caixa Capital Risc, ha llançat un nou vehicle d'inversió, Caixa Innvierte BioMed II, en col·laboració amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en el marc de la iniciativa INNVIERTE.

L'objectiu de Caixa Innvierte BioMed II és cobrir la necessitat d'inversió en les etapes de creixement d'empreses del sector de les ciències de la vida a Espanya i acompanyar-les fins el seu següent estadi de maduració. El vehicle invertirà en el capital de cada companyia un mínim de 500.000 euros i un màxim de 4'5 milions d'euros. S'estima que la inversió mitjana per operació serà de 2'5 milions d'euros.

Caixa Innvierte BioMed II tindrà un volum dd'inversió de 35 milions d'euros, quantitat aportada majoritàriament per Criteria CaixaCorp i el CDTI.

Caixa Capital Risc va crear el seu primer fons especialitzat en el sector de la biotecnologia a finals de 2011, amb Caixa Capital BioMed. Des de llavors, el vehicle ha invertit un total de 14 milions d'euros en 13 companyies, que han captat més de 18 milions d'inversió privada nacional i internacional als seus projectes empresarials.

A partir d'ara, Caixa Capital BioMed finalitza el seu període d'inversió i es centrarà en la creació de valor de les seves companyies participades. Les noves inversions en el sector es canalitzaran a través del nou fons Caixa Innvierte BioMed II.

Consulteu més informació.