"Innovar per a un futur verd", lema del Dia Mundial de la Propietat Industrial i Intel·lectual


IP DAy

Cada 26 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Propietat Industrial i Intel·lectual (PII), commemoració creada l'any 2000 per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) per donar a conèixer la funció que exerceixen els drets de PII en el foment de la innovació i la creativitat.

Amb el tema d'aquest any, "Innovar per a un futur verd”, la OMPI centra la seva mirada en les iniciatives innovadores per a aconseguir un futur verd amb el convenciment que els drets de PII poden ajudar a aconseguir una transició cap a una economia sostenible i amb baixes emissions de carboni.

Des de la OMPI, valoren com les diferents modalitats de protecció dels actius intangibles, patents, dissenys, marques, indicacions geogràfiques i drets d'autor, fomenten i reforcen diferents àmbits d'actuació cap a un futur més verd, des del desenvolupament de tecnologies verdes, la creació de productes ecològics, els principis de sostenibilitat pels quals es guien les empreses fins a l'ús més sostenible dels recursos naturals, entre altres.

Consulteu més informació