Informe "Indicadors del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació" (edició 2017)


Informe Indicadors

Aquest informe, elaborat per la FECYT, es publica anualment i ofereix informació sintetitzada sobre l'estat del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació y la seva evolució més recent. Aquest Informe recull també el creixent procés de regionalització de les activitats de R+D+I, oferint informació sobre l'esforç realitzat per les diferents comunitats autònomes. Aporta, també, dades sobre la posició d'Espanya en el context de la Unió Europea, Amèrica Llatina i dels països de la OCDE, i sobre la participació espanyola en els diferents programes internacionals de R+D.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consulteu l'Informe