Informe Cotec 2014: Tecnologia i Innovació a Espanya


COTEC

Cotec acaba de finalitzar l'elaboració del seu "Informe 2014 sobre Tecnologia i Innovació a Espanya", que recull l'evolució dels principals indicadors de R+D i innovació a Espanya, a escala nacional i per Comunitats Autònomes, i la seva comparació internacional.

El document inclou també l'opinió d'un centenar i mig d'experts sobre la situació i l'evolució futura del sistema espanyol d'innovació, i un capítol especial dedicat aquest any a les "Tecnologies Facilitadores Essencials" que està impulsant la Comissió Europea per la modernització i enfortiment del teixit industrial a Europa.

Tant les dades de l'Informe com l'opinió dels experts consultats per Cotec indiquen que la profunda crisi que està vivint Europa, i especialment Espanya, té inevitables conseqüències per al sistema espanyol d'innovació, tot i que no són igualment intenses per a tots els seus agents i sectors, sent el més castigat el sector públic. No obstant, també s'observa un canvi de tendència en l'opinió dels experts consultats per Cotec, a principis de 2014, que es mostren menys pessimistes que en anys anteriors.

Consulteu més informació.