Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2012


Indicadors de recerca

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha publicat l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2012. El document, plantejat amb voluntat de continuïtat i amb l'objectiu d'esdevenir testimoni del compromís de les universitats de Catalunya amb el país, analitza diferents aspectes de la recerca i la innovació del sistema universitari català i s’acompanya dels paràmetres principals per avaluar la situació de l’R+D+I.

Entre les dades que ofereix destaca que el 64 % dels fons externs captats per les universitats públiques catalanes l’any 2010 prové de convocatòries competitives, i d’aquest, un 22 % és d’origen europeu, xifra en consonància amb els estàndards internacionals.

Quant a la producció científica del període 2005-2009 encapçalada per les universitats, ha representat el 0,7% del món i el 40% s’ha fet amb la col·laboració internacional; la seva qualitat té un impacte superior a la mitjana mundial, ocupa les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat i se situa en una bona posició intermèdia dins la UE-15, tant en relació amb la població com al PIB.

L’impuls prioritari a la transferència de coneixement per part de les universitats ha significat que d’una mitjana de 70 sol·licituds de patents anuals, un 40% se sol·liciten a escala mundial i ha generat, l’any 2011, el 21% dels ingressos per transferència del total d’universitats de l’Estat.

Si bé l’estudi conclou que el sistema de recerca català és capdavanter en l’àmbit estatal i equiparable, quant a resultats, al de sistemes universitaris de països més avançats de la UE, també posa en evidència un sistema en tensió a causa de la situació de crisi actual. Poder mantenir i millorar, si és possible, aquests resultats, a més d’enfortir la innovació a partir del coneixement generat, aconseguir una connexió més sòlida entre universitats i empreses i potenciar la cultura emprenedora, són els reptes que caldria assolir en la construcció d’una societat i una economia del coneixement.

Veure document.