Indicadors d’innovació europea 2017En relació amb el European Innovation Scoreboard 2017, el quadre analític ampliat amb nous indicadors constata que el rendiment de la innovació ha continuat creixent a la Unió Europea (UE), però de forma desigual. Així, 15 països han millorat, mentre que 13 han empitjorat. Des d’una perspectiva mundial, Europa s’apropa al Canadà i als Estats Units d’Amèrica, però s’allunya de Corea del Sud i del Japó. D’altra banda, la Xina redueix ràpidament l’avantatge actual de la UE.

El European Innovation Scoreboard 2017 presenta un quadre analític ampliat amb nous indicadors respecte a edicions anteriors, per adaptar-se a l’evolució de les prioritats polítiques, la teoria econòmica i la disponibilitat de dades. Actualment el sistema de mesurament disposa de quatre tipus principals d’indicadors, 10 dimensions d’innovació i 27 indicadors.

En funció dels resultats mitjans en matèria d’innovació, els estats membres es classifiquen en quatre grups: líders en innovació; innovadors forts, que són els que es troben per sobre de la mitjana europea; innovadors moderats, que són els que es troben per sota de la mitjana; i, finalment, innovadors modestos. Suècia continua al capdavant d’Europa, seguida per Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos, el Regne Unit i Alemanya. D’altra banda, l’Estat espanyol se situa en la categoria de països innovadors moderats.

El Regional Innovation Scoreboard 2017 permet valorar el desenvolupament innovador regional a partir d’un nombre més limitat d’indicadors (18 indicadors en total). La darrera edició inclou 220 regions de 22 països membres de la UE, a més de Noruega, Sèrbia i Suïssa i, també, sis estats membres de dimensions més reduïdes.

Segons el lideratge en innovació, hi ha 53 regions innovadores líders, 60 regions innovadores fortes, 85 regions innovadores moderades i 22 regions innovadores modestes. En general, hi ha una correlació entre el nivell innovador de l’estat i el de les seves regions. Ara bé, hi ha algunes regions destacades a països innovadors moderats, per exemple, el País Basc. A més, existeix un vincle sòlid entre el nivell d’innovació i la competitivitat regional, tal com es demostra al European Regional Competitiveness Index.

Catalunya i el País Valencià es troben al terç superior del grup d’innovadors moderats, si bé el rendiment innovador ha disminuït amb el temps, de manera més acusada en el cas valencià. D’altra banda, les Illes Balears són en el terç mitjà dels innovadors moderats, amb un descens considerable del seu rendiment en els darrers anys.

Consulteu més informació